wszystko o giełdzie i finansach

Ostatnio dodane:

Kategoria: Arbitraż

Arbitraż

dodano: 12 August 2009

Arbitraż to jedna ze strategii inwestycyjnych. U jej podstaw leży wykorzystanie sytuacji, w której rynek wycenia dany instrument finansowy na niewła¶ciwym poziomie. Wbrew ogólnej opinii nie jest strategi± trudn±, któr± mog± poj±ć wył±cznie inwestorzy profesjonalni.

Arbitraż jest możliwy w sytuacjach, w której ten sam instrument finansowy notowany jest na w dwóch różnych rynkach. Tak może być na rynku kasowym w przypadku akcji spółki, która jest notowana na dwóch różnych giełdach. Takie przypadki występuj± bardzo często również na warszawskiej giełdzie.

Zadanie arbitrażu jest ¶ledzenie, czy dany instrument finansowy jest przez dane rynki wyceniane na tym samym poziomie. Ponieważ mówimy o notowaniu tego samego instrumentu, dlatego wydawałoby się, że do rozbieżno¶ci cenowych nie powinno dochodzić. Rynki nie s± jednak efektywne w sposób ci±gły i zdarzaj± się sytuacje, w których cena tego samego instrumentu jest różna na różnych rynkach. Jeżeli tak się stanie, strategia arbitrażu jest prosta i oczywista. Kupić tam gdzie cena jest niższa i w tej samej chwili sprzedać tam, gdzie cena jest wyższa. Zarabiamy na różnicy w wycenie.
Zobacz również
Copyright 2012-2016 wig