wszystko o giełdzie i finansach

Ostatnio dodane:

Kategoria: Zasady obrotu giełdowego

Co to jest system notowań?

dodano: 17 January 2007

Funkcjonujący na warszawskiej giełdzie nowoczesny i bezpieczny system notowań nosi potoczną nazwę "WARSET" i działa od listopada 2000 r. Jego sercem jest centralny komputer TANDEM, który realizuje najważniejsze dla przebiegu sesji funkcje, takie jak prowadzenie notowań wszystkich instrumentów, przyjmowanie i realizacja zleceń oraz dystrybucja informacji giełdowych.

Nowoczesność systemu giełdowego przejawia się m.in. w pełnej automatyzacji przekazywania zleceń inwestorów oraz zawierania transakcji. Bardzo ważną cechą systemu jest tzw. otwarta architektura, która umożliwia jego integrację z systemami komputerowymi w domach maklerskich. Z kolei elastyczność systemu pozwala na szybkie dostosowanie się do zmiennych potrzeb związanych z organizacją obrotu. System notowań to inaczej mówiąc kilka programów komputerowych, które ściśle ze sobą współpracują. Każdy z nich - zwany popularnie modułem, aplikacją lub systemem -jest odpowiedzialny za pewną część funkcjonowania giełdy.

Do najważniejszych elementów systemu giełdowego zalicza się:
 • system notujący- program, który umożliwia m.in.: przyjmowanie i sprawdzanie zleceń składanych przez domy maklerskie, kojarzenie zleceń i zawieranie transakcji oraz przekazywanie informacji o złożonych zleceniach i zawartych transakcjach,
 • kalkulator indeksów - czyli program, który na bieżąco oblicza wartości indeksów i przekazuje je do systemu informacyjnego,
 • interfejs umożliwiający przekazywanie zleceń z domów maklerskich do systemu notującego,
 • system dystrybucji informacji giełdowych - program odpowiedzialny za przekazywanie i rozpowszechnianie drogą satelitarną wszystkich informacji dotyczących złożonych zleceń, zawarcia transakcji, zawieszenia notowań instrumentu finansowego i wiele innych. Informacje wysyłane są jednocześnie do:
  1. Komisji Papierów Wartościowych i Giełd - instytucji nadzorującej rynek,
  2. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych - instytucji rozliczającej wszystkie
  3. transakcje zawarte na giełdzie
  4. agencji informacyjnych i innych dystrybutorów informacji.
  Oczywiście, w zależności od statusu odbiorcy informacji, zakres przesyłanych do niego informacji jest różny.

Zobacz również
Copyright 2012-2016 wig