wszystko o giełdzie i finansach

Ostatnio dodane:

Kategoria: Kontrakty

Najważniejsze informacje dotyczące standardu kontraktów.

dodano: 12 August 2009

  1. Standard opisuje charakterystykę instrumentu i jest określany przez Zarząd Giełdy.
  2. Kontrakty terminowe są notowane w seriach – serie kontraktów różnią się od siebie terminami wygaśnięcia oraz instrumentem bazowym. Dla każdego instrumentu bazowego zawsze w obrocie pozostaje kilka serii, np. w przypadku kontraktów na indeks WIG20 są to 4 serie o różnych terminach wygaśnięcia.
  3. Cykliczność wprowadzania serii – jest to charakterystyczna cecha notowania kontraktów terminowych na giełdzie. W obrocie znajduje się kilka serii. Kolejne są wprowadzane do obrotu w następnym dniu sesyjnym po wygaśnięciu serii poprzedniej.
  4. Klasę kontraktów tworzą kontrakty opisane tym samym standardem, posiadające ten sam instrument bazowy – a zatem wszystkie serie kontraktów WIG20 tworzą klasę kontraktów na WIG20.
  5. Dzienny kurs rozliczeniowy – jak już wspomniano – jest to kurs, według którego codziennie przeprowadzane równanie do rynku. Algorytm kalkulacji tego kursu jest jednolity dla wszystkich kontraktów terminowych (niezależnie od instrumentu bazowego) i przedstawia się następująco : dziennym kursem rozliczeniowym jest kurs zamknięcia danej serii kontraktów terminowych, czyli kurs ostatniej transakcji.


Dodatkowo uwzględniana jest tzw. "zasada lepszych zleceń". Zgodnie z tą zasadą, jeżeli na zamknięciu w arkuszu zleceń znajdzie się przynajmniej jedno zlecenie z limitem lepszym od kursu zamknięcia, a zlecenie to zostało wprowadzone przynajmniej 5 minut przed końcem notowań, wówczas a dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się limit tego zlecenia.

Za limit lepszy uznaje się :
  • w przypadku zleceń kupna – limit wyższy od kursu zamknięcia,
  • w przypadku zleceń sprzedaży – limit niższy od kursu zamknięcia.


K.Majtuszewicz : Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje.
Zobacz również
Copyright 2012-2016 wig