wszystko o giełdzie i finansach

Ostatnio dodane:

Kategoria: Opcje na akcje

Podstawowe zasady inwestowania w opcje

dodano: 6 March 2009

  1. Inwestuj w opcje tylko część kapitału – nabycie opcji oznacza, że w porównaniu do rynku kontraktów terminowych, ograniczenie potencjalnych strat, niemniej jednak inwestor może stracić całą zainwestowaną kwotę. Nie wolno lekceważyć tego faktu.
    Pamiętaj : najgorszy scenariusz przewiduj utratę całości zainwestowanych środków.
  2. Nigdy nie należy zawierać transakcji "za wszelką cenę" po dowolnej cenie – otwieraj pozycje tyko wtedy, gdy oferowana cena odpowiada teoretycznej wycenie opcji. Wykorzystuj modele analityczne do wyceny opcji (model Black-Scholes ) – możesz do tego wykorzystać narzędzia dostępne na stronach internetowych giełdy.
  3. Wyceniając opcje, dla których w okresie ich "życia" przewidywane jest przyznanie praw do dywidendy, należy uwzględnić ten fakt. Pominięcie wpływu dywidend na premie opcji może prowadzić do wysokich strat.
  4. Wystawienie "gołej" opcji (czyli otwarcie niezabezpieczonej krótkiej pozycji opcyjnej) jest obarczone bardzo wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Najlepiej w pełni zrezygnować z takiej strategii. Wystawienie opcji powinno być wyłącznie elementem strategii złożonej (np. spreadowej ) lub wystawione opcje powinny zostać zabezpieczone.
  5. Musisz wiedzieć, jak zareagujesz, jeżeli zdarzy się najgorszy scenariusz na rynku.
  6. Nie ma żadnej „jedynej najlepszej strategii" opcyjnej. Każdy inwestor musi wybrać strategię dopasowaną do jego oczekiwań odnośni e ryzyka i zysku. Stosuj wyłącznie te strategie, które w pełni rozumiesz.
  7. Nie kupuj opcji mocno OTM tylko dlatego, że są tanie (to nie jest właściwe kryterium wyboru opcji).
  8. Pamiętaj : lepsze mniejsze zyski niż duża strata.


Na podstawie : Podstawy Inwestowania w kontrakty terminowe i opcje, Krzysztof Mejszutowicz, GPW, Warszawa 2008 r.
Zobacz również
Copyright 2012-2016 wig