wszystko o giełdzie i finansach

Ostatnio dodane:

Kategoria: Opcje na akcje

Zabezpieczanie posiadanych akcji

dodano: 29 January 2007

Zabezpieczanie posiadanych akcji
Opcje na akcje, tak jak wszystkie instrumenty pochodne, można wykorzystać do ograniczenia ryzyka, czyli w hedgingu. Podstawową jego formą jest zabezpieczenie akcji poprzez nabycie opcji sprzedaży opiewających na tyle akcji, ile posiada inwestor. Kurs wykonania opcji zależy od tego, jaki poziom kursu akcji ma być chroniony oraz od kwoty, którą inwestor jest skłonny przeznaczyć na nabycie opcji. Inwestor musi również podjąć decyzję, który termin wygaśnięcia opcji będzie odpowiadał jego strategii zabezpieczającej. W chwili obecnej ma do wyboru dwa terminy.

PRZYKŁAD 1.
Grzegorz Kwiatkowski na początku października 2005 r. posiadał 2000 akcji Telekomunikacji Polskiej (TPSA). Ich kurs giełdowy wynosił wówczas 22 złote. Uważając za możliwy, ale nie przesądzony, spadek kursu Grzegorz Kwiatkowski zdecydował się na zakup 4 opcji sprzedaży OTPS06200, czyli opcji dających prawo do uzyskania 17 marca 2006 r. kwoty rozliczenia, jeżeli kurs akcji TPSA spadnie poniżej 20 zł. Każda z opcji opiewała na 500 akcji. Były to opcje o bardzo niekorzystnym kursie wykonania, a więc ich premia była niska i wynosiła 0,08 zł w skali 1 akcji oraz 40 zł za jedną opcję. Za 4 opcje Grzegorz Kwiatkowski zapłacił więc 160 zł, a prowizje maklerskie wyniosły łącznie 10 zł.
Załóżmy, że już w połowie października 2005 r. nastąpił spadek kursu TPSA który trwał aż do marca 2006 r. W konsekwencji kurs rozliczeniowy opcji wyniósł zaledwie 17 złotych. Tak więc Grzegorz Kwiatkowski uzyskał z tytułu rozliczenia opcji 4 * 500 * (20 zł - 17 zł) = 6000 zł. Po odjęciu prowizji maklerskiej za realizację opcji (4 razy po 10 zł) przychód netto wyniósł 5960 zł. Pozwoliło to na pokrycie znacznej części straty (wynoszącej 2000 * [22 zł - 17 zł] = 10000 zł) z tytułu spadku kursu akcji. Koszt zabezpieczenia (170 zł z tytułu zakupu opcji + 40 zł za wykorzystanie opcji) był, na tle przychodu z realizacji opcji, niewielki. Rozważmy inny scenariusz. Wbrew obawom Jana Kota kurs akcji TPSA, po przejściowej obniżce w październiku 2005 r., dynamicznie rósł, osiągając 26 zł w połowie marca 2006 r. Na rynku akcji Jan Kot zarobił więc 2000 * (26 zł - 22 zł) = 8000 zł. Zabezpieczenie okazało się niepotrzebne, a zakup opcji obniżył dochód o 170 zł. Jan Kot nie uznał jednak zakupu opcji za błąd. Dzięki niemu nie musiał się obawiać skutków ewentualnego załamania kursu akcji TPSA.
Zobacz również
Copyright 2012-2016 wig